Всеукраїнська конференція на тему рівного доступу до виборчого процесу

У Києві Міжнародна фундація виборчих систем (IFES), у співпраці з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України, провели конференцію «РівноДоступність: посилення та гарантії прав людини».

Цей дводенний захід зібрав більше 100 представників органів державної влади, громадянського суспільства (у тому числі організацій людей з інвалідністю), органів управління виборами та ЗМІ. Серед основних спікерів на конференції були Лев Парцхаладзе, Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКХ України, Валерій Сушкевич, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю, Андрій Магера, Заступник Голови Центральної виборчої комісії, Деніел Райан, Директор відділу сприяння розвитку демократії та врядування USAID, Карім Моркос, Директор відділу технічного співробітництва Посольства Канади в Україні, Пітер Ербен, Старший міжнародний радник IFES, Директор IFES Україна, а також лідери спільноти людей з інвалідністю.

Учасники конференції обговорили шляхи забезпечення повної та рівної участі людей з інвалідністю у виборчих та політичних процесах, а також розглянули останні законодавчі ініціативи, як-от законопроект №5559, що має на меті усунути перешкоди для участі людей з інвалідністю у виборах та національному референдумі. Окрім цього, учасники звернули увагу на необхідність використання позитивного досвіду адаптації виборчих дільниць у Полтавській області на основі рекомендацій аудиту, який був проведений IFES у співпраці з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України, у інших регіонах.

За результатами конференції було розроблено заяву, яка містить рекомендації для ключових зацікавлених сторін стосовно посилення доступності та інклюзивності виборчого процесу.

Мова в заяві йде про те, що «згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 15% населення світу або близько 6,6 млн осіб в Україні мають інвалідність. Цей показник може бути вищим у східній частині України, де відбувається збройний конфлікт, а особи, які набули інвалідність, можуть зіткнутися з новими бар’єрами. Доступ до участі у політичному житті та залучення до політичних процесів є одними з найважливіших компонентів громадянства кожної людини. Серед іншого, одним із ключових публічних актів участі у політичному житті є участь у виборах».

Більшість присутніх дійшли згоди, що основну увагу має бути зосереджено на забезпечені дотримання існуючих законів та підходів щодо гарантування прав людей з інвалідністю. Україна долучилась до низки міжнародних угод, в тому числі до Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, в якій підкреслюється рівноправність людей з інвалідністю під час всього політичного процесу.

Одним із зобов’язань України як держави-учасниці цієї Конвенції є гармонізація національного законодавства з даним документом, в тому числі з керівними принципами, що стосуються політичного життя, про які зазначено в статті 29. Дана стаття закликає вдосконалювати законодавство, в тому числі виборчого, з метою розширення прав доступу осіб з інвалідністю до політичного життя.

Під час конференції учасники дійшли згоди щодо наступних рекомендацій:

  1. Усі заінтересовані сторони мають дотримуватись існуючих законів і міжнародних угод, що гарантують особам з інвалідністю і тим, хто постраждав в результаті конфлікту, політичні права. Державні установи, органи адміністрування виборів, організації громадянського суспільства, політичні партії несуть спільну відповідальність за забезпечення виконання цих законів в рамках відповідних положень, правил і процедур.
  2. Парламент має прискорити розгляд та підтримати законопроект №5559 щодо покращення доступності виборчого процесу для осіб з інвалідністю, законопроект №6031 щодо поліпшення доступу до інформації осіб з порушенням слуху, а також працювати спільно з експертами та громадянськими організаціями над вдосконаленням виборчого законодавства задля забезпечення доступності.
  3. Місцеві органи влади у координації з ЦВК мають гарантувати доступ виборців з інвалідністю до виборчих дільниць та виборчого процесу, що є доступними, з метою розширення можливостей голосування разом із співгромадянами. Пілотний проект з обстеження виборчих дільниць на предмет їх доступності, проведений Національною Асамблею людей з інвалідністю України (НАІУ) в 2016р. в Полтавський області показав, що більше 1 250 (близько 99%) виборчих дільниць в місті були недоступними. Таким чином, існує гостра необхідність в поглибленні співпраці між урядом і громадянським суспільством з метою усунення бар’єрів на шляху доступу до виборчих дільниць по всій країні. Позитивний досвід співпраці місцевих органів влади у Полтавській області та місцевих громадських організацій задня адаптації виборчих дільниць на основі рекомендації обстеження повинен бути використаний в інших регіонах України.
  4. Органи адміністрування виборів, засоби масової інформації та політичні партії мають розробити і надавати інформацію виборцям з інвалідністю в різних доступних форматах, наприклад, таких, що легко читаються, тактильних або зі шрифтом Брайля, написаних простим текстом, дублюючи жестовою мовою та/або субтитруванням, з метою забезпечення доступу всіх без винятку виборців до просвіти та інформації.
  5. Політичні партії та громадянські організації мають включати жінок з інвалідністю в ширший жіночий адвокаційний рух та заохочувати їх до участі в роботі органів управління виборами в Україні.
  6. Політичні партії та молодіжні організації мають сприяти підвищенню активності молодих людей з інвалідністю в політичному житті. Участь молоді має вирішальне значення для закріплення здобутків демократичного розвитку, досягнутих в Україні, але такі люди часто стикаються з перешкодами для участі на рівних засадах з іншими у політичному житті.
  7. Парламент має забезпечити рівний доступ до виборчого процесу громадян з інтелектуальними та психічними порушеннями, включаючи можливість реалізації пасивного та активного виборчого права, як це зазначено в Конвенції ООН про права людей з інвалідністю та до чого закликав Європейський суд з прав людини у справі Кісс проти Угорщини.
  8. ЦВК, організації осіб з інвалідністю та міністерства мають створити робочу групу заінтересованих сторін щодо забезпечення доступу та залучення до політичного процесу громадян з інвалідністю, яка розробить дорожню карту реалізації політичних прав осіб з інвалідністю”.

Ця ініціатива є складовою постійної спільної роботи зі зміцнення демократичного прогресу в Україні, яка підтримується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерством міжнародних справ Канади та Посольством Великої Британії в Україні.