Усе, що варто знати про перереєстрацію статуту громадських організацій

Лариса ШкуркаЛариса Шкурка, керуючий партнер Аудиторсько-консалтингової групи «Компас» – на що громадським організаціям варто звернути увагу щодо своєї статутної діяльності, відповідно до змін.

Зміни відбулися в Податковому Кодексі України для всіх неприбуткових  організацій, вони стосуються не тільки громадських організацій, а й  благодійних організацій, всіх асоціацій, творчих спілок, інших, які зареєстровані в Україні. Відповідно до внесених змін наш законодавець дав неприбутковим організаціям термін до 1 січня 2017 року для приведення у відповідність своїх статутів.

Якщо ми, громадська організація, хочемо бути неплатником податку на прибуток, то ми повинні відповідати певним законодавчим вимогам.

Так, у відповідності до Пункту 133.4.1. – Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

По перше, Організація повинна бути утворена, зареєстрована в порядку, визначеним чинним законодавством, тобто відповідно до закону «Про громадські об’єднання» або до закону «Про благодійні організації», інших законодавчих документів.

По друге, установчі документи якої повинні містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Першу вимогу всі неприбуткові організації виконують ще на етапі реєстрації, другу вимогу вони повинні передбачити обов’язково в своїх статутах, а саме заборонити розподіл отриманих, як доходів, так і прибутків (доходи та прибутки – це різні поняття, згідно економічної термінології) серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників, членів органів управління і пов’язаних осіб.

Третє, це передбачити в своїх установчих документах передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи – неприбуткової організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Перехідний період  триває до 1 січня 2017 року! Якщо організація не внесе зміни, то орган Державної фіскальної служби має право після 1 січня 2017 року виключити її з реєстру неприбуткових організацій?

Так, до 1 січня 2017 року всі неприбуткові організації, мають право перечитати свої статути, подивитися на них і зробити висновки: чи вони відповідають тим пунктам, про які я говорила раніше. Якщо не відповідають, то вони мають право внести туди зміни і провести відповідну перереєстрацію організації.

Це не нова реєстрація. Вносяться зміни до статуту, викладається статут в новій редакції. Спочатку організація йде в орган реєстрації, який відповідає за реєстрацію громадських та благодійних організацій, і вносяться таким чином зміни. Якщо організація не внесе зміни до свого статуту, то орган Державної фіскальної служби має право після 1 січня 2017 року виключити її з реєстру неприбуткових організацій.

Підводячи підсумки всього вищесказаного, можна сказати наступне, що кожна неприбуткова організація повинна виконати всі чотири підпункти п.133.4.1., щоб залишитись у  в реєстрі неприбуткових організацій і не бути платником податку на прибуток станом на  1 січня 2017 року, а також не мати проблем за два попередні роки – з 1 січня 2015 року по 1 січня 2017 року.

Це мабуть всі вимоги, які повинні виконати неприбуткові організації? Чи існують ще якісь?

Ще одним, не менш важливим, пунктом Податкового Кодексу, є п.133.4.2., а саме у відповідності до даного пункту, неприбуткові організації повинні всі свої доходи (прибутки) використовувати тільки для реалізації мети, цілей, завдань та напрямків діяльності. Від себе також скажу, що і джерела фінансування повинні бути чітко регламентовані в статуті неприбуткової організації.

Отже, якщо громадська організація буде переглядати свій статут, а саме мету її створення, то вона повинна звернути увагу, що на сьогодні вона має право працювати не тільки на розвиток членів своєї організації, а й на розвиток суспільства, як громадська організація.

З практики скажу, що проекти, які фінансуються особливо міжнародними донорськими організаціями, не направлені на співпрацю тільки з членами виключно однієї організації, вони направлені на більш широкі можливості, а не виключно на розвиток тільки фізичних осіб, як членів організації. Це той момент, на який треба звернути увагу.

Але змінювати мету кардинально я не рекомендую, тому що при реєстрації у ГО можуть бути проблеми з тим, що орган реєстрації може вважати, що організація змінила взагалі мету свого створення і для цього буде потрібна нова реєстрація, й організація повинна буде отримати новий код ЄДРПОУ, як новостворена організація.

Я також рекомендую неприбутковим організаціям передивитися свої статути на відповідність того, які завдання або напрямки діяльності організація передбачає для своєї діяльності. Цей розділ може бути представлений по-різному. В одних статутах – це напрямки діяльності, а в інших – це завдання, які повинна виконувати організація.

Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», це мають бути напрямки діяльності.  Рекомендую особливо переглянути ті моменти, з чим працює організація, які проекти вона працює. Мене дуже часто запитують, чи може, наприклад, організація видавати субгранти. Я говорю, що Ви повинні подивитися у свої статути і знайти, чи є у Вас там такий напрямок діяльності. Якщо у Вас даного напрямку діяльності не передбачено в статуті, то буде вважатися, що Ви здійснюєте нестатутну діяльність і, відповідно, Ви будете витрачати свої доходи не на статутну діяльність, як того вимагає діючий Податковий Кодекс для неприбуткових організацій – не платників податку на прибуток.

Громадський Простір: Ви рекомендуєте громадським організаціям більш прискіпливо подивитися на власні статути…

Лариса Шкурка: Так, а саме більш прискіпливо подивитися на мету, цілі, завдання і напрямки діяльності, також переглянути джерела фінансування, з якими буде працювати ГО та ув’язати їх зі своїми напрямками діяльності.  Якщо громадська організація буде, крім основних напрямків, ще проводити якісь благодійні акції, можливо якимось одним напрямком буде матеріальна підтримка інших громадських організацій та буде отримувати добровільні пожертви, крім членських внесків, тобто доходи  від сторонніх фізичних, юридичних осіб, то це повинно бути передбачено в джерелах фінансування і визначено в напрямках діяльності, щоб джерела фінансування, які в свою чергу будуть являтись її доходами вона могла використати на ті напрямки, які вона має право виконувати згідно зареєстрованого статуту. Це передбачається і у Статті 8 Закону України «Про громадські об’єднання», яка говорить, що статути громадських організацій повинні містити розділ «Джерела надходжень та порядок їх використання». А якщо організація хоче залишатись не платником податку на прибуток, то інших порядків використання, як на статутні напрямки діяльності вона мабуть  не захоче їх використовувати.

Громадський Простір: Для громадських організацій залишилося приблизно 6 місяців, щоб внести всі необхідні зміни. На Вашу думку багато організацій вже внесло зміни до своїх статутів?

Лариса Шкурка: Даною статистикою я не володію, але переглядаючи статути при аудиторських перевірках, ми бачимо велику кількість статутів, які не відповідають вимогам Податкового Кодексу України. Коли ж до нас просто звертаються організації, щоб ми переглянули на відповідність вимогам пункту 2 та 3 Статті 133.4.1. Податкового кодексу, ми вбачаємо, що у цих статутах не всі вказано напрямки діяльності, які здійснює організація та не всі  джерела фінансування, які організація отримує. Крім того, є джерела фінансування, які можна трактувати по-різному, і ми звертаємо завжди на це увагу.

Додатково, я рекомендую організаціям переглянути розділи, що стосуються порядку створення органів управління та привести їх у відповідність до міжнародної практики.

Якщо організація направлена на свій організаційний розвиток, то я рекомендую переглянути свої діючі  органи управління та привести їх у відповідність до міжнародної практики. Це не вимоги нашого податкового законодавства, але це вимоги міжнародної спільноти, тому ми, як консультанти вже з організаційного розвитку, завжди рекомендуємо переглядати в статутах ці три завдання: по-перше, мають бути передбачені та чітко виписані вимоги Податкового кодексу, по-друге, організації необхідно переглянути свої напрямки, джерела фінансування, мету створення, і по-третє – переглянути порядок функціонування управлінських органів на відповідність міжнародній практиці. А, оскільки організація буде вносити зміни, то за один раз можна внести й ці зміни.

Громадський Простір: Чи існує якийсь ідеальний зразок статуту, згідно нових вимог?

Лариса Шкурка: Не можна шаблонно підходити до документу. Кожна організація по-своєму формує напрямки діяльності, відповідно до того, що вона планує робити. Можливо є певні шаблонні джерела надходжень, але виходячи зі своєї практики можу сказати, що однакових статутів не буває. Немає такого шаблонного документу, який можна використовувати кожній неприбутковій організації.

Громадський Простір: В Україні є тисячі громадських організацій, і мабуть 50% з них ще не перереєстрували свої статути…

Лариса Шкурка: Дійсно, на сьогоднішній день, перевіряючи організації, можу сказати, що мабуть 80% не перереєструвалися. Дуже багато організацій не звернули на це увагу, або можливо звертають увагу не на всі пункти, про які я говорила більш детально – підпункти 2 та 3 пункту 133.4.1. Податкового Кодексу України. Але і дуже багато організацій зараз в процесі внесення змін. Але повторюю, це лише мої спостереження, підтвердженої статистики я не маю.

Громадський Простір: Що можете сказати про терміни для реєстрації та підтвердження неприбутковості після внесення змін до статутів? 

Лариса Шкурка: Станом на сьогодні процедура внесення змін проходить у декілька кроків. Після прийняття рішення про приведення статуту у відповідність до  законодавчих вимог, Організація надає до відповідного органу державної реєстрації, для Громадських організацій – необхідно звернутися до управління юстиції за місцем реєстрації, а Благодійні фонди можуть звернутися до будь-якого державного реєстратора, в тому числі й до нотаріусів, та зареєструвати зміни про свою організацію в Єдиному державному реєстрі. Строк розгляду документів та проведення реєстраційних дій реєстратором  законодавець, для відповідного виду громадського утворення, встановив від 1 до 3 робочих днів. Наступний крок, Організація зобов’язана в 10-денний строк з моменту виникнення змін чи доповнень подати за місцем своєї реєстрації до органу ДФС відповідну заяву. Оскільки Положенням про реєстр неприбуткових установ та організацій для прийняття рішення щодо змін не встановлений, податківці роз’яснюють, що строк виконання становить не більше 30 календарних днів. Також зазначу, що державна реєстрація змін – процедура фінансово незатратна, не виникає адміністративний збір, крім певних випадків, та не справляється будь-яка плата. Звичайно, це загальні строки та процедури, визначені законодавством, вони можуть в кожному індивідуальному випадку бути подовжені, або скорочені з урахуванням особливостей змін певної Організації.

Громадський простір