Загублені права: вперше голос громадських організацій людей з інвалідністю прозвучав в Комітеті ООН

Вже у вересні 2015 року Україна має звітувати в Комітеті ООН з прав людей з інвалідністю стосовно виконання Конвенції ООН про права інвалідів. Наразі у межах підготовки звіту уряду Комітет ООН заслуховує Альтернативні звіти та рекомендації громадських організації людей з інвалідністю.

Згідно з графіком звітів держав, які ратифікували Конвенцію ООН про права інвалідів, Україна звітуватиме у серпні 2015 року. 20 квітня 2015 року в м. Женева в Комітеті ООН відбулося представлення Альтернативних звітів громадських організацій людей з інвалідністю. У складі делегації, очолюваної Національною Асамблеєю інвалідів України, були організації: ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю», ВГО «Група активної реабілітації», ВГО «Генерація успішної дії», Житомирська ГОІ «Молодь. Жінка, Сім’я», БФ «Крок за Кроком», які брали активну участь у підготовці звіту.

Вперше представники громадських організацій людей з інвалідністю України говорили про дотримання своїх прав на високому міжнародному рівні, про необхідність впровадження системних змін у нашій державі, про бар’єри, які заважають їм бути включеними у суспільство. Увага акцентувалась на питаннях дискримінації, доступності, освіти, охорони здоров’я, працевлаштування, прав дітей та жінок з інвалідністю, переселенців з інвалідністю, відновлення прав недієздатних тощо.

Історична довідка

16 грудня 2009 року Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію ООН про права інвалідів та Факультативний протокол до неї, а 6 березня 2010 року вона втупила в силу на території України.

Для громадських організацій людей з інвалідністю це була знаменна подія. Адвокасі кампанія, яку проводили громадські організації по ратифікації Україною Конвенції ООН про права інвалідів (далі КПІ) та Факультативного протоколу, досягла своєї мети.

Ратифікувавши цей міжнародний документ, наша держава взяла на себе юридичні зобов’язання щодо виконання даної Конвенції, а громадські організації продовжили свою роботу, спрямовану на моніторинг дотримання Україною своїх зобов’язань щодо забезпечення реалізації прав людей з інвалідністю згідно стандартів КПІ.

Національна Асамблея інвалідів України у 2010 році ініціювала створення Експертної Ради громадських організацій з підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з прав людей з інвалідністю. До неї увійшли організації, які працюють у сфері захисту прав людей з інвалідністю, орієнтуються у відповідних проблемах і захотіли об’єднати свої зусилля у спільній справі – захисті прав людей з інвалідністю.

Згідно статті 35 КПІ, у 2012 році Уряд України подав національний звіт до Комітету ООН з прав людей з інвалідністю, який мав містити інформацію про досягнутий прогрес з часу ратифікації Конвенції та перешкоди, з якими держава стикається в реалізації своїх зобов’язань.

Враховуючи те, що державний звіт до Комітету ООН з прав людей з інвалідністю не був публічно представлений громадськості, ЕРГО вирішила презентувати Національний (державний) та Альтернативний звіт разом, запросивши до діалогу всіх учасників процесу. Обговорення звітів відбулося 24 жовтня 2012 року.

В Альтернативному звіті громадськими організаціями подана інформація про дотримання прав людей з інвалідністю в Україні в період після підписання та ратифікації Конвенції ООН про права інвалідів.

При підготовці Альтернативного звіту використовувались дані моніторингів, які проводили громадські організації з різних питань реалізації та дотримання прав людей з інвалідністю, офіційна інформація міністерств та відомств, інтерв’ю у засобах масової інформації перших осіб держави, політиків, людей з інвалідністю, а також практичний досвід роботи громадських організацій людей з інвалідністю. Альтернативний звіт був направлений в Комітет ООН з прав людей з інвалідністю у 2012 році.

Минуло 3 роки з часу подання звітів… 

Національна Асамблея інвалідів України продовжувала монітори ситуацію щодо виконання Конвенції ООН про права інвалідів та співпрацювати з державними структурами з впровадження рекомендацій, які були підготовлені громадськими організаціями під час написання звіту. Також, НАІУ підтримувати контакти з Комітетом ООН з прав людей з інвалідністю та міжнародними організаціями людей з інвалідністю шукаючи розуміння та підтримки в реалізації прав осіб з інвалідністю в нашій державі.

Звичайно, за три роки держава зробила деякі «хаотичні крок» по імплементації стандартів КПІ в національне законодавство, але поряд з цим багато законодавчих актів носять декларативний характер. Можна сказати хаотичний характер, адже сьогоднішня політика щодо людей з інвалідністю в державі не є цілісною, інклюзивною, а швидше нагадує хаотичний рух у різних сферах – освіті, працевлаштуванні, охороні здоров’я, забезпеченні безпеки, спорті, культурі, в створенні архітектурної доступності будівель та ін.

І хоча деякі міністерства, комітети Верховної Ради залучають громадські організації до підготовки та обговорення законодавчих актів, далі їх приймають, а потім… вони не працюють, не виконуються. Корупція, відсутність фінансування, оцінки з боку органів виконавчої влади реалізації чинного законодавства, безвідповідальність посадових осіб, нерозуміння до кінця сутності питань інвалідності створює численні виклик в забезпеченні прав осіб з інвалідністю.

«Невиконання існуючого законодавства мабуть один з вагомих бар’єрів, які заважають людям з інвалідністю, бути включеними у всі аспекти життя суспільства. Якщо спитали б у мене, що змінилось з часу ратифікації Конвенції, я б відмітив один позитив – про нас почали говорити, так, про людей з інвалідністю почали говорити. Саме про людей, а не про «інвалідів», – говорить один із представників громадської організації.

Події сьогодення

Згідно графіку звітів держав, які ратифікували Конвенцію ООН про права інвалідів, Україна звітуватиме у серпні 2015 року. 20 квітня 2015 року в м. Женева в Комітеті ООН відбулося представлення Альтернативних звітів громадських організацій людей з інвалідністю. У складі делегації, очолюваної Національною Асамблеєю інвалідів України, були організації: ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю», ВГО « Група активної реабілітації», ВГО «Генерація успішної дії», Житомирська  ГОІ «Молодь. Жінка, Сім’я», БФ « Крок за Кроком», які брали активну участь у підготовці звіту. Візит українських НДО став можливим завдяки фінансовій та технічній підтримці Міжнародного альянсу інвалідів, Програми розвитку ООН в Україні.

Вперше представники громадських організацій людей з інвалідністю говорили про дотримання своїх прав на високому міжнародному рівні, про необхідність впровадження системних змін в нашій державі, про бар’єри, які заважають їм бути включеними у суспільство. Увага акцентувалась на питаннях дискримінації, доступності, бар’єрної освіти, охорони здоров’я, працевлаштування, прав дітей та жінок з інвалідністю, переселенців з інвалідністю, відновлення прав недієздатних та ін.

Також, українська делегація громадських організацій подякувала членам Комітету за листи підтримки до урядових структур нашої держави щодо внесення змін в переклад тексту Конвенції українською мовою. Національна Асамблея інвалідів України, починаючи з 2012 року ініціювала звернення до Комітету ООН з прав людей з інвалідністю щодо внесення змін в російський текст перекладу Конвенції, виявивши, що він не відповідає англійському.

Під час засідання учасники делегації звернулись до членів Комітету з проханням щодо проведення спеціального засідання Комітету з питання виконання статті 50 КПІ «Автентичні тексти», а саме перегляду перекладу тексту Конвенції російською мовою.

За результатами зустрічі Комітет ООН підготував додаткові питання для держави, на які має бути надана відповідь протягом двох місяців. Звичайно, НАІУ та громадські організації людей з інвалідністю будуть готувати свої відповіді на поставленні питання та надаватимуть рекомендації для держави.

 Якщо ви бажаєте долучитись до цієї роботи, прохання звертатись до Секретаріату НАІУ на електронну адресу: office@naiu.org.ua/

Заслуховування звіту держави щодо виконання Конвенції відбудеться в 20 числах серпня 2015 року на Засіданні Комітету ООН з прав людей з інвалідністю. Одночасно будуть розглянуті і коментарі та зауваження від громадських організацій людей з інвалідністю.

Наші очікування.

Провести аналіз, підготувати звіт, оприлюднити його результати і донести їх до Комітету ООН з прав людей з інвалідністю – це лише частина дій громадських організацій. Далі, ми маємо подумати і над тим, як рішення, що будуть прийняті в процесі розгляду державної доповіді і участі громадських організацій людей з інвалідністю з Альтернативним звітом, будуть виконуватись і як ми будемо впливати на їх виконання. Саме головне, ми, громадські організації людей з інвалідністю, маємо головну мету – добитись, щоб права людей з інвалідністю в нашій країні дотримувались.

Тому, ми очікуємо діалогу і партнерства між державними структурами та громадськими організаціями людей з інвалідністю щодо виконання Конвенції, рекомендації Комітету ООН для поліпшення ситуації.

Очікуємо діалогу і партнерства між громадськими організаціями людей з інвалідністю та іншими недержавними організаціями, ЗМІ, бізнесом

А також очікуємо, що спільними зусиллями ми зможемо щось змінити в нашому житті – на рівні системи, на рівні організації, на рівні конкретної особи.

Лариса БАЙДА,
начальник відділу НАІУ