В Університеті «Україна» відбулася Міжнародна наукова конференція з проблем навчання і виховання людей з інвалідністю

19-20 листопада 2014 року, напередодні Міжнародного Дня інвалідів та 16-річчя з Дня заснування університету, в Університеті «Україна» відбулася ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів».

У конференції 2014 року взяли участь 210 осіб з 22 міст України та 2 закордонних країн (США та Швеції). Вони представляли 21 навчальний заклад, 10 наукових установ та організацій, 5 громадських організацій інвалідів та фондів.

Петро ТАЛАНЧУК у вітальному слові зазначив:

21 листопада 2014 р. виповнюється рік з початку тих буремних подій на Київському Майдані, які пробудили справжню національну гідність українського народу і бажання рухатися до Європейської спільноти. І це визнає весь цивілізований світ, окрім певної частини проросійськи налаштованих громадян. Учасниками Революції гідності були і наші працівники і студенти. Серед загиблих героїв Небесної Сотні – студенти Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» Василь Мойсей і Сергій Байдовський. Під час бойових дій у ході АТО загинули Антон Москаленко, студент спеціальності «Правознавство» Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна» і Максим Бендеров, студент 1 курсу спеціальності «Правознавство» Університету «Україна».

Вічна пам’ять полеглим героям за незалежність нашої України!..

У грудні поточного року минає 5 років з часу підписання Верховною Радою України Конвенції ООН про права інвалідів. Статистика безжально свідчить про збільшення чисельності людей з інвалідністю у світі, і в Україні, зокрема. Так, за даними Міністерства соціальної політики України станом на 1 січня 2013 р. чисельність людей з інвалідністю становила 2 млн. 788 тис. осіб, проти 2 млн. 673 тис. осіб у 2010 році. Така тенденція, на жаль, буде зберігатися, і це пов’язано з багатьма чинниками, зокрема і тими воєнними подіями, які продовжуються на сході і півдні України.

Упродовж 16-ти років діяльності в університеті реалізується Концепція інклюзивної освіти студентів з інвалідністю, послідовно впроваджується система супроводу їхнього навчання, яка покладена в основу сучасних педагогічних технологій інклюзивного навчання. Університет «Україна» брав участь у реалізації  низки Державних програм в частині організації інтегрованого навчання, виконанні Плану заходів Кабінету Міністрів України на 2009–2015 роки «Безбар’єрна Україна», Канадсько-Українського проекту «Інклюзивна освіта дітей з особливими потребами в Україні» тощо. Треба бути відвертим і сказати, що держава, на превеликий жаль, не приділяє цьому питанню належної уваги.

Упродовж 2013–2014 н. р. в Університеті «Україна» навчалося 998 студентів з інвалідністю, із них 616 у територіально відокремлених структурних підрозділах університету (ТВСП) і 382 особи у м. Києві. Серед них 561 студент денної і 437 студентів заочної форм навчання.

В університеті працює Центр інклюзивних технологій навчання, де діють три спеціалізовані підрозділи для роботи зі студентами з інвалідністю: відділ соціальної адаптації, відділ спеціальних технологій навчання та медичний пункт. У Центрі самостійної роботи студентів з особливими потребами встановлено  апаратурно-програмні комп’ютерні комплекси для забезпечення рівного доступу до навчання студентів з вадами слуху та мовлення.

Також функціонує медико-реабілітаційний центр, оснащений новітнім обладнанням, де студенти з інвалідністю можуть отримати реабілітаційні послуги.

У процесі навчання студентів з інвалідністю використовуються наступні спеціальні освітні технології: сурдопереклад, програми озвучення текстів, програми розвитку мовлення, інтерактивні дошки, індивідуальна робота. Запроваджено сучасні методики психологічної, соціальної та фізичної реабілітації студентів з інвалідністю, зокрема: психологічне тестування, професійна орієнтація, психокорекція, індивідуальне та групове консультування, групові тренінги і психотерапія, фестивалі та конкурси наукових і творчих робіт тощо.

Багаторічним партнером університету є Національна Асамблея інвалідів України (НАІУ), яка є ініціатором найважливіших пропозицій щодо формування державної політики стосовно людей з інвалідністю. Упродовж цих років НАІУ надає постійну підтримку та допомогу університету та об’єднанню студентів-інвалідів «Гаудеамус». Ми щиро вдячні  Голові НАІУ Валерію Сушкевичу за плідну співпрацю та допомогу.

Валерій СУШКЕВИЧ у своєму виступі побажав президенту і колективу Університету «Україна», які у такий складний час знайшли змогу провести чергову наукову конференцію з проблем освіти людей з інвалідністю, оптимізму, сподівань на гарні зміни й активної життєвої позиції. Валерій Михайлович зазначив, що під час нинішньої «коаліціади» серед новообраних депутатів Верховної Ради України звучать пропозиції щодо ліквідації Фонду соціального захисту інвалідів. Під час війни України з Росією, коли кількість людей з інвалідністю невпинно зростає, такі «перли» сприймаються щонайменше як непродумані. У Законі України «Про вищу освіту» вже зроблено крок уперед щодо освіти для осіб з інвалідністю в руслі Конвенції ООН. І треба спільно, об’єднуючи зусилля, поетапно рухатися далі, бо проблем тільки додається: на часі підвищення якості освіти в цілому в Україні, для людей з інвалідністю зокрема; на часі реабілітація, створення належних умов для навчання воїнам, які в ході російсько-української війни набули інвалідності. В авангарді цього процесу має бути насамперед Університет «Україна»: тут за принципом універсального дизайну розбудовано три навчальні корпуси, тут за 16 років діяльності напрацьовано досвід з педагогічних технологій інклюзивного навчання, всебічного розвитку людини з інвалідністю.

Валерій Сушкевич побажав президентові Університету «Україна» і його колективу боротися за університет для інвалідів. Бо це вищий навчальний заклад, що несе в Україну освіту європейського зразка, освіту рівних можливостей.

Катерина КОЛЬЧЕНКО у доповіді «Впровадження сучасних технологій інклюзивного навчання в контексті нового Закону України «Про вищу освіту» додала:

У новому Законі України «Про вищу освіту» з’явилося 18 пунктів, які стосуються навчання та роботи викладачів і студентів з інвалідністю. У той же час, до Закону не внесено низку пропозицій освітян, які суттєво впливали на підвищення якості освіти людей з інвалідністю та відповідали положенням Конвенції ООН про права інвалідів.

У Законі висуваються обов’язкові вимоги до ВНЗ, у яких навчаються студенти з інвалідністю, незалежно від їхньої форми власності, але донині зберігається дискримінація недержавних ВНЗ, які першими розпочали запровадження інклюзивної освіти. Дискримінація стосується фінансування навчання студентів з інвалідністю, оплати проживання, надання їм стипендій, зокрема, стипендій Президента України для найталановитіших студентів. Через те студенти вищих навчальних закладів державної та недержавної форм власності, які мають інвалідність, знаходяться у нерівних умовах щодо фінансування їхнього навчання. А Університет «Україна», університет недержавної форми власності,започаткував розбудову інклюзивного освітнього середовища ще до прийняття Конвенції ООН про права інвалідів і послідовно продовжує цей процес упродовж 16-ти років.

Алла КОЛУПАЄВА наголосила на необхідності змінювати методологічні принципи навчання інвалідів, оскільки нозологічні підходи, на яких вибудовувався навчальний процес для школярів/студентів з інвалідністю, є застарілим. Але це дуже складний процес. Алла Анатоліївна наголосила на важливості дидактичного принципу наступності між етапами навчання осіб з інвалідністю і передала Університету «Україна» розроблений фахівцями курикулум початкової освіти дітей з особливими потребами (формалізований пакет курсів і їх зміст, запропонований і затверджений навчальними інституціями, як необхідний для успішного виховання учнів), що складається з державних стандартів, коментарів до них і навчальної програми.

Світлана МАКАРЕНКО констатувала, що в роботі з людьми з інвалідністю в Україні ще дуже багато проблем: це і застаріле законодавство, на підставі якого працюють медико-соціальні експертні комісії; це і формальний характер індивідуальної програми реабілітації людини з інвалідністю, що укладається працівниками цієї комісії; це і недостатній рівень фахового забезпечення процесу (так, назріла потреба у фахівцеві/медсестрі із соціальної реабілітації на основі базової вищої освіти); це і необхідність психолого-педагогічного розвитку не тільки дітей з інвалідністю, а і їхніх батьків тощо.

Водночас, пані Світлана поділилася досвідом запровадження інклюзивного туризму як одного з видів соціальної реабілітації інвалідів.

У рамках конференції працювало 7 секцій, відбулися  майстер-класи і благодійна виставка-продаж кондитерських виробів студентів, випускників і викладачів кафедри технології харчування Університету «Україна»: «Придбай – допоможи бійцям АТО!»

За підсумками роботи конференції укладено Рекомендації.

Разом з тим, учасники Конференції зазначають, що в організації навчання, виховання та працевлаштування людей з інвалідністю ще немало невирішених питань і проблем.

Учасники конференції висловлюють упевненість у тому, що спільними зусиллями держави, суспільства, педагогічної та наукової громадськості буде зроблено все необхідне для забезпечення повноцінної інтеграції людей з інвалідністю у суспільство.

Ніна ГОЛОВЧЕНКО